Πως κάνουμε Hide στις Photo???

Τρόπος 1ος

Βήμα 1o

Ανεβάζουμε σε 1 host ο οποίος δέχεται φωτογραφίεςΒήμα 2ο

Επιλέγουμε τις photo που είναι μέσα στο BB-Code
Βήμα 3ο

Τις τοποθετούμε στο post το οποίο θέλουμε να κάνουμεΒήμα 4ο

Επιλέγουμε με αριστερό κλικ (έχοντας πατημένο το κουμπί) αυτές που θέλουμε να είναι μέσα στο HideΒήμα 5ο

Πατάμε το H το οποίο μας βγάζει το HideΒήμα 6ο

Πατάμε καταχώρηση απάντησης
Τρόπος 2ος


Βήμα 1o

Ανεβάζουμε σε 1 host ο οποίος δέχεται φωτογραφίεςΒήμα 2ο

Επιλέγουμε τις photo που είναι μέσα στο BB-Code
Βήμα 3ο

Τις τοποθετούμε στο post το οποίο θέλουμε να κάνουμε 2 φορές. Μετά πατάμε το Α/Α 2 φορές μέχρι να μας εμφανίσει τις photo

Βήμα 4ο

Μαυρίζουμε όλες τις photo που είναι από πάνω και πατάμε μετά το UNLINK
Βήμα 5ο

Μαυρίζουμε όλες τις photo που είναι από κάτω και πατάμε το H για να μας βγάλει το Hide
Βήμα 6ο

Πατάμε καταχώρηση απάντησης