Πως κάνουμε Hide σε 1 Video

Αφού έχουμε κάνει σωστά τα βήματα πάνω πρέπει να μας το βγάλει έτσι το Link :έχοντας πατημένο το αριστερό κλικ μαυρίζουμε όλο το Link και στην συνέχεια πατάμε Hide

Πρέπει να δείχνει έτσι: