Την παρασκευή ο server θα προβεί σε εργασία έκτακτος θα κλείσουν από τις 16 00 η εργασία θα κρατήσει περίπου 2 ώρες